ELEKTROMANYETİK LABORATUVARI KALİBRASYON / DENEY LİSTESİ

EMC LABORATUVARI DENEY/KALİBRASYON LİSTESİ

KOD KALİBRASYON/DENEY ADI FİYAT(TL) NOT
G1ER-0100  İletimle Yayınım (LISN/AMN/ISN Kullanımıyla) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri   2015  1, 2, 22 
G1ER-0200  İletimle Yayınım (Soğurucu Kelepçe Kullanımıyla) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  2015  1, 2, 22 
G1ER-0300  İletimle Yayınım (DIA Kullanımıyla) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  2015  1, 2, 22 
G1ER-0400  İletimle Yayınım (Akım Probu Kullanımıyla) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  2015  1, 2, 22 
G1ER-0500  İletimle Yayınım (Gerilim Probu Kullanımıyla) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  2015  1, 2, 22 
G1ER-0600  İletimle Yayınım (Harmonik) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına Göre Güç Kalitesi Deneyleri  1725  1, 2, 22 
G1ER-0700  İletimle Yayınım (Flicker) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına Göre Güç Kalitesi Deneyleri  1725  1, 2, 22 
G1ER-0800  Işınımla Yayınım /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  4360  1, 3, 22 
G1ER-0900  İletimle Bağışıklık (CDN Kullanımıyla) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  2890  1, 2, 22 
G1ER-0950  İletimle Bağışıklık (BCI Kullanımıyla) / IEC, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  5355  1, 2, 22 
G1ER-1000  İletimle Bağışıklık (ESD) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  1725  1, 4, 17, 22 
G1ER-1100  İletimle Bağışıklık (EFT) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  1725  1, 2, 18, 22 
G1ER-1200  İletimle Bağışıklık (Ani Yükselmeler(Surge)) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri   1725  1, 2, 21, 22 
G1ER-1300  İletimle Bağışıklık, (Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri (Voltage Dips&Interruptions)) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz  1725  1, 2, 19, 22 
G1ER-1350  Manyetik Bağışıklık (50 / 60 Hz) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  1725  1, 2, 22 
G1ER-1400  Işınımla Bağışıklık (3 V/m - 30 V/m, 26 MHz - 6.5 GHz) /IEC, ETSI, CISPR, EN Standartlarına göre Bilgi ve Teknoloji / Telekom Cihazları, Evlerde, Endüstriyel ve Laboratuvarlarda Kullanılan Cihaz Deneyleri  7535  1, 3, 20, 22 
G1ER-3230  Otomobil veya Traktörlerin Komple EMC Deneyleri  32720  1, 3, 22 
G1ER-3330  Taşıt Alt Ünitelerinin EMC Deneyleri  12010  1, 3, 22 
G1ER-3600  RE101, Magnetic Field, 30 Hz - 100 kHz MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  3280  1, 2, 4, 22 
G1ER-3700  RE102, Electric Field (10 kHz – 18 GHz) MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  4800  1, 3, 4, 22 
G1ER-3900  CE101, Power Leads, 30 Hz – 10 kHz (tek faz) MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  1895  1, 2, 22 
G1ER-4000  CE102, Power Leads, 10 kHz – 30 MHz (tek faz) MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  1895  1, 2, 22 
G1ER-4200  RS101, Magnetic Field, 30 Hz – 100 kHz MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  3505  1, 2, 4, 9, 14, 22 
G1ER-4300  RS103, RF bağışıklık, Elektrik Alan Şiddeti: 3 V/m - 200 V/m DAC Yüzeyi 900 cm2' ye Kadar,  21820  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 22 
G1ER-4400  CS101, Power Leads, 30 Hz – 150 kHz (tek faz) MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  2985  1, 2, 9, 14, 22 
G1ER-4710  CS106 Power Leads, (tek faz) MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  2990  1, 2, 14, 22 
G1ER-4900  CS114, Bulk Cable Injection, 10 kHz – 200 MHz MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  5365  1, 2, 9, 14, 22 
G1ER-5000  CS115, Bulk Cable Injection/İmpulse Excitation MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  2390  1, 2, 14, 22 
G1ER-5100  CS116, Damped Sinusoidal Transients MIL-STD-461E/F Standardına göre Askeri Cihazların EMC Deneyleri  3290  1, 2, 14, 22 
G1ER-5210  Aktif-Pasif Rod ve Halka Anten Kalibrasyonu (Frekans aralığı: 30 Hz –- 30 MHz)  2180  11, 15 
G1ER-5220  Bikonik, Bilog, Log-Periyodik, Horn Anten Kalibrasyonu ( Frekans aralığı: 30 MHz - 1 GHz )  4380  11, 15, 16 
G1ER-5230  Horn Anten Kalibrasyonu (Frekans Aralığı: 1 GHz - 18 GHz)  5020  11, 15, 16 
G1ER-5240  Horn Anten Kalibrasyonu ( Frekans aralığı: 18 GHz - 40 GHz )  5885  11, 15, 16 
G1ER-5310  Elektrik/Manyetik Alan Prob Kalibrasyonu ( Frekans aralığı: 30 Hz – 32 kHz )  1515  11, 15 
G1ER-5320  Elektrik/Manyetik Alan Prob Kalibrasyonu ( Frekans aralığı: 30 Hz – 3 MHz )  2000  11, 15 
G1ER-5330  Elektrik/Manyetik Alan Prob Kalibrasyonu (Frekans aralığı: 30 Hz – 30 MHz )  2485  11, 15 
G1ER-5340  Elektrik/Manyetik Alan Prob Kalibrasyonu (Frekans aralığı: 30 Hz – 3 GHz )  4975  11, 15 
G1ER-5350  Elektrik Alan Prob Kalibrasyonu (Frekans aralığı: 30 Hz – 20 GHz )  5440  11, 15 
G1ER-5360  Elektrik Alan Prob Kalibrasyonu (Frekans aralığı: 30 Hz – 40 GHz )  5940  11, 15 
G1ER-6100  Yarı Yansımasız Oda Kullanım Ücreti (Işınımla Bağışıklık / 8 Saat)  6010   
G1ER-6200  Yarı Yansımasız Oda Kullanım Ücreti (Işınımla Yayınım / 8 Saat)  4080   
G1ER-6300  Ekranlı Oda Kullanım Ücreti (İletimle Yayınım-Bağışıklık / 8 Saat)  3040   
G1ER-6400  Soğurucu Kelepçe Kalibrasyonu  3980  11 
G1ER-6510  Gerilim/Akım Probu Kalirasyonu (Gerilim probu için frekans aralığı: 150 kHz –- 30 MHz) (Akım probu için frekans aralığı: 30 Hz –- 500 MHz)  1800  11 
G1ER-9900  Özel Kalibrasyon / Deney  Bknz.Not  12 
(1) Bu hizmet akreditasyon kapsamındadır. 
(2) Her çalışma modu ve/veya her ek port/faz için deney ücretinin %30’u toplam deney ücretine eklenecektir. 
(3) Her çalışma modu için deney ücretinin %50’si toplam deney ücretine eklenecektir. 
(4) Her ek uygulama noktası için deney ücretinin %10’u toplam deney ücretine eklenecektir. 
(5) DAC Yüzeyi 0.5 m2’ye Kadar, (2 MHz – 18 GHz frekans aralığı için) deney ücreti 51.370 TL 
(6) DAC Yüzeyi 1 m2’ye Kadar, (2 MHz – 18 GHz frekans aralığı için) deney ücreti 87.340 TL 
(7) DAC Yüzeyi 2 m2’ye Kadar, (2 MHz – 18 GHz frekans aralığı için) deney ücreti 159.280 TL 
(8) DAC Yüzeyi 3 m2’ye Kadar, (2 MHz – 18 GHz frekans aralığı için) deney ücreti 234.630 TL 
(9) Belirlenen test ücreti her bir frekanstaki (dwell time) süresinin maksimum 6 s durumu için geçerlidir. Bundan sonraki her bir ek 6 s için deney ücretinin %50 ‘si toplam deney ücretine eklenecektir. 
(10) 18 GHz – 40 GHz frekans aralığı için deney ücretinin %50’si toplam deney ücretine eklenecektir. 
(11) Kalibrasyon esnasında arızalı olduğu anlaşılan cihazınız için kalibrasyon ücretinin %50’si talep edilecektir. 
(12) Fiyatlandırma yapılacak deney/kalibrasyona göre belirlenmektedir. 
(13) Eşik bulma işlemi talep edilmesi durumunda yarı yansımasız oda kullanım ücreti (ışınımla bağışıklık) kapsamında ayrıca fiyatlandırma yapılacaktır. 
(14) Eşik bulma işlemi talep edilmesi durumunda ekranlı oda kullanım ücreti (iletimle yayınım-bağışıklık) kapsamında ayrıca fiyatlandırma yapılacaktır. 
(15) Kalibrasyon, cihaz üreticisinin belirlediği frekans aralığında yapılır. 
(16) Horn antenlerin ölçümleri dikey polarizasyonda, diğer antenlerin ölçümleri yatay polarizasyonda gerçekleştirilecektir. 
(17) Tip testlerinde "electrostatic discharges" olarak geçmektedir. 
(18) Tip testlerinde "electrical bursts (electrical fast transients)" olarak geçmektedir. 
(19) Tip testlerinde "Voltage variations, short time power reductions, voltage dips and short interruptions" olarak geçmektedir. 
(20) Tip testlerinde "Radiated immunity veya immunity to radiated electromeagnetic fields" olarak geçmektedir. 
(21) Tip testlerinde "Surges" olarak geçmektedir. 
(22) Teklifimizi kabul etmeniz durumunda belirtilen tarihlerin tarafınıza rezerve edilebilmesi için 5 iş günü içinde toplam test ücretlerinin %15’inin kaparo olarak ödenmesi gerekmektedir. Hizmet verilebilmesi için kalan bakiyenin, TÜBİTAK UME Ziraat Bankası Gebze Kurumsal Şubesi, Kodu: 2085, IBAN: TR190001002085347496045187 nolu hesabımıza peşin olarak yatırılması ve ödeme dekontunun hizmet tarihinden en az 5 (beş) gün öncesinde Enstitümüze gönderilmesi gereklidir. Hizmet tarihinden 30 gün öncesine kadar iptal edilen testler için daha önce ödenen teklif bedelinin %15’i iade edilmeyecek ve alınan %15’lik bedel kaparo ücreti olarak faturalandırılacak ve var ise kalan bakiye tarafınıza iade edilecektir. Talep edilen hizmetler 30 gün öncesine kadar yazılı olarak iptal edilmez ise teklif bedelinin %25’i faturalandırılacaktır. Belirtilen tarihte testlere gelinmez ve ertelenirse, gelinmeyen her gün için var olan test ücretine ek olarak ayrıca Endüstriyel Hizmetler Kataloğumuzda yer alan ışınımla yayınım günlük oda kullanım ücreti geçerli olacaktır Fiyatlara KDV dahil değildir. TÜBİTAK UME fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.